Insatser 2019

Söndag 2018-03-17, 08:23, Brand i byggnad, Malmavägen, Fågelbrolandet.

Brand i bastu

Personal: 204, 208, 212, 214.

Insatsnr: 11/19

__


Fredag 2018-03-08, 21:27, Automatlarm, Djurönäsets kursgård, Djurö.

Ej brand.

Personal: 202, 204, 207, 208, 212, 310.

Insatsnr: 10/19

__


Måndag 2018-03-04, 10:33, Sjukvårdslarm, Djurö.

SALSA.

Personal: 202, 204, 212.

Insatsnr: 09/19

__


Lördag 2018-03-02, 15:53, Sjukvårdslarm, Stavsnäs.

SALSA.

Personal: 204, 209, 212, 310.

Insatsnr: 08/19

__


Lördag 2018-02-23, 14:07, Sjukvårdslarm, Djurö.

SALSA.

Personal: 204, 206, 208, 209, 212.

Insatsnr: 07/19

__


Lördag 2018-02-09, 21:20, Sjukvårdslarm, Djurö.

Bärhjälp till ambulans.

Personal: 204, 207, 208, 209, 310.

Insatsnr: 06/19

__


Söndag 2018-01-27, 12:22, Trafikolycka, Väg 222 vid Våmfjärden, Fågelbrolandet.

Singelolycka. En person förd till sjukhus i ambulans.

Personal: 201, 206, 207, 208, 209, 211, 214.

Insatsnr: 05/19

__

 

Måndag 2018-01-21, Automatlarm, Djurönäsets kursgård, Djurö.

Ej brand.

Personal: 204, 207.

Insatsnr: 04/19

__

 

Tisdag 2018-01-08, 00:03, Hinder på väg, Väg 686, Vindö.

Träd över vägen.

Personal: 204, 310.

Insatsnr: 03/19

__

 

Fredag 2019-01-04, 23:43, Sjukvårdslarm, Stavsnäs. 

IVPA

Personal: 204, 209, 212, 310.

Insatsnr: 02/19

__

 

Onsdag 2019-01-02, 23:45, Containerbrand, Parkeringen vid ICA, Stavsnäs.

Brand i återvinningscontainer.

Personal: 204, 208, 212, 310.

Insatsnr: 01/19

__

© Djurö Räddningsvärn