Statistik

Larmorsaker

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Brand i byggnad

10

7

7

5

8

8

8

9

10

6

Brand ej i byggnad

17

10

5

19

8

7

12

25

16

14

Trafikolycka

9

7

4

5

2

7

4

5

8

2

Automatlarm ej brand

1

3

4

1

6

4

8

6

7

9

SALSA/Sjukvårdslarm

3

5

9

6

2

2

4

4

4

6

Annan räddningstjänst

13

4

7

4

7

10

8

7

5

5

SUMMA

53

46

36

41

33

38

45

57

50

42

© Djurö Räddningsvärn