Insatser 2016

Onsdag 2016-12-28, 11:50, Sanering, Storskogsvägen, Stavsnäs.

Hydrauloljeläckage från traktor. Sanering med absorbtionsmedel.

Personal: 204, 207, 211.

Insatsnr: 45/16

__


Måndag 2016-12-12, 15:15, Automatlarm, Djurönäsets kursgård, Djurö.

Ej brand.

Personal: 202, 208,210.

Insatsnr: 44/16

__


Måndag 2016-12-12, 14:52, Automatlarm, Djurönäsets kursgård, Djurö.

Ej brand.

Personal: 202, 208,210.

Insatsnr: 43/16

__


Fredag 2016-12-02, 18:34, Automatlarm, Djurönäsets kursgård, Djurö.

Ej brand.

Personal: 202, 206, 207, 209, 310.

Insatsnr: 42/16

__


Söndag 2016-11-27, 23:21, Villabrand, Gökvägen, Överby.

Fullt utvecklad brand vid framkomst. Enheter från Djurö, Värmdö, Nacka, Johannes, Tyresö, Brännkyrka och Solna arbetade på platsen.

Personal: 206, 208, 209, 212, 310.

Insatsnr: 41/16

__


Söndag 2016-11-27, 12:03, Trafikolycka, Väg 222 vid Våmfjärden, Fågelbrolandet.

Singelolycka. Bil i bergvägg.

Personal: 202, 206, 208, 209, 212, 214.

Insatsnr: 40/16

__


Söndag 2016-11-27, 00:02, Brand ute, Granbergsvägen, Djurö.

Brand i tidningar på vägbanan. Släckt med pytsspruta.

Personal: 201, 202, 208, 209, 212.

Insatsnr: 39/16

__


Måndag 2016-11-21, 21:16, Automatlarm, Djuröhemmet, Djurö.

Ej brand.

Personal: 206, 208, 209,310.

Insatsnr: 38/16

__


Torsdag 2016-11-17, 09:29, Automatlarm, Djurönäsets kursgård, Djurö.

Ej brand.

Personal: 207, 210.

Insatsnr: 37/16

__


Tisdag 2016-11-08, 09:05, Hinder på väg, Överbykorset, Vindö.

Elledning över väg. Avspärrning. Tillkallat nätleverantör.

Personal: 206, 210, 212.

Insatsnr: 36/16

__


Fredag 2016-11-04, 19:26, Bärhjälp, Eksjövägen, Överby.

Personal: 205, 206, 208, 209, 214, 310.

Insatsnr: 35/16


Fredag 2016-11-04, 13:51, Fastklämd person, Svartviksvägen, Vindö.

Person i svår belägenhet i krypgrund. Hjälptes fram och överlämnad till ambulans.

Personal: 204, 205, 208, 209, 211.

Insatsnr: 34/16

__


Onsdag 2016-11-02, 09:09, Båtolycka, Källviksvägen, Skärmarö.

Förtöjd båt höll på att sjunka i hårt väder. Länspumpning från bärbar motorspruta och från KBV 311. Båten flott.

Personal: 204, 205, 206, 208, 210.

Insatsnr: 33/16

__


Lördag 2016-10-29, 21:42, Markbrand, Sjöängsvägen, Vindö.

Obevakad trädgårdseldning. Ca 10 kvm. Släckt med vatten från släckbil.

Personal: 206, 208, 310.

Insatsnr: 32/16

__


Onsdag 2016-10-26, 08:01, Trafikolycka, Väg 686 vid Pålsudden, Djurö.

Singelolycka, två personer förda till sjukhus.

Personal: 204. 205, 212.

Insatsnr: 31/16

__


Söndag 2016-10-21, 19:56, Markbrand, Solberga, Runmarö.

Motbud på väg fram.

Personal: 206, 209, 310.

Insatsnr: 30/16

__


Söndag 2016-10-16, 15:14, Markbrand, Vindbrovägen, Fågelbrolandet.

Mindre brand släckt med pytsspruta.

Personal: 208, 209.

Insatsnr: 29/16

__


Söndag 2016-09-25, 08:56, Markbrand, Barndalsvägen, Malma.

Mindre brand släckt med hink.

Personal: 201, 206, 208.

Insatsnr: 28/16

__


Måndag 2016-09-12, 17:24, Bilbrand, Stavsnäs Gärde, Stavsnäs.

Självslocknat innan framkomst.

Personal: 204, 208, 209, 214.

Insatsnr: 27/16

__


Lördag 2016-08-27, 16:49, Markbrand, Bullandövägen, Bullandö.

Brand i stubbe.

Personal: 209, 212.

Insatsnr: 26/16

__


Lördag 2016-08-27, 15:13, SALSA-larm, Vindö.

Personal: 207, 209, 212.

Insatsnr: 25/16

__


Söndag 2016-08-16, 18:59, SALSA-larm, Vindö.

Personal: 208, 214, 310.

Insatsnr: 24/16

__


Måndag 2016-08-15, 11:18, Markbrand, Sältingholmen, Storö.

Ca 30 kvm. Släckt av Sandhamns brandvärn.

Personal: 204, 206, 214, 310.

Insatsnr: 23/16

__


Måndag 2016-08-08, 18:11, Markbrand, Ekudden, Vindö.

Mindre Markbrand.

Personal: 202, 204, 209, 214.

Insatsnr: 22/16

__


Tisdag 2016-08-02, 10:30, Villabrand, Svanvägen, Strömma.

Eftersläckning efter gårdagens brand.

Personal: 209, 214.

Insatsnr: 21/16

__


Måndag 2016-08-01, 18:41, Villabrand, Svanvägen, Strömma.

Totalskada. Enheter från Djurö, Värmdö, Nacka, Katarina, Täby, Östermalm och Farsta arbetade på platsen. 

Personal: 204, 206, 208, 209, 214.

Insatsnr: 20/16

__


Söndag 2016-07-24, 20:55, Lägenhetsbrand, Fågelbrostigen, Fågelbrolandet.

Motbud på väg fram.

Personal: 206, 207, 208, 209, 214.

Insatsnr: 19/16

__


Söndag 2016-07-10, 16:13, Röklukt i byggnad, Fridolfs väg, Djurö.

Kemisk reaktion förorsakade röklukten. Ingen åtgärd.

Personal: 204, 205, 206, 209, 214, 310.

Insatsnr: 18/16

__


Fredag 2016-07-08, 16:43, Brand i fordon, Brunnsängsvägen, Djurö.

Brand i flera fordon samt i mindre byggnad. Branden begränsad och hindrad från att sprida sig till intilliggande bostadshus. Enheter från Djurö, Värmdö och Nacka brandstationer arbetade på platsen.

Personal: 206, 208, 212, 310.

Insatsnr: 17/16

__


Torsdag 2016-07-07, 16:43, Röklukt i byggnad, Fågelbro Golf & Country Club, Fågelbro.

Okänd orsak.

Personal: 206, 208, 212, 310.

Insatsnr: 16/16

__


Fredag 2016-07-01, 15:56, Röklukt i byggnad, Djurönästets Kursgård.

Orsaken till röklukten troligen från en ugn.

Personal: 201, 204, 207, 208, 209, 214.

Insatsnr: 15/16

__


Söndag 2016-06-05, 13:40, Markbrand, Simon Ängs väg, Stavsnäs.

Personal: 206, 207, 212.

Insatsnr: 14/16

__


Tisdag 2016-05-31, 17:24, Trafikolycka, Väg 222 vid Hovnoret, Fågelbrolandet.

Singelolycka, En person förd till sjukhus i ambulanshelikopter.

Personal: 202. 204, 212.

Insatsnr: 13/16

__


Måndag 2016-05-30, 17:24, Automatlarm, Djuröhemmet, Djurö.

Ej brand.

Personal: 201, 202, 209.

Insatsnr: 12/16

__


Söndag 2016-05-22, 11:58, Bilbrand, Byträskvägen, Stavsnäs.

Släckt vid framkomst av ägaren. Kontroll.

Personal: 206, 207, 208, 209, 212, 214.

Insatsnr: 11/16

__


Måndag 2016-05-16, 06:22, Hinder på väg, Västernäsvägen, Sollenkroka.

Träd som fall ner över väg och kraftledning. Avspärrning. Nätleveratör underrättad.

Personal: 208, 310.

Insatsnr: 10/16

__


Torsdag 2016-05-05, 14:56, Markbrand, Knekten, Sollenkroka Ö.

Personal: 201, 206, 212.

Insatsnr: 09/16

__


Tisdag 2016-04-19, 15:54, Båtolycka, Kuddudden/Kuggviken, Djurö.

Personal: 207, 212.

Insatsnr: 08/16

__


Lördag 2016-03-26, 08:34, Automatlarm, Djuröhemmet, Djurö.

Ej brand. Torrkokning.

Personal: 208, 209, 211.

Insatsnr: 07/16

__


Måndag 2016-03-21, 21:35, Djurlivräddning, Stavnäsvägen vid Stenskedet, Fågelbrolandet.

Hund som begett sig ut på den svaga isen. Hämtades in till land med hansabräda.

Personal: 206,207, 208, 209, 212, 214, 310.

Insatsnr: 06/16

__


Söndag 2016-03-20, 10:25, Automatlarm, Djurönäsets kursgård, Djurö.

Ej brand.

Personal: 209, 212, 214.

Insatsnr: 05/16

__


Tisdag 2016-03-01, 15:58,  SALSA-larm, Djurö.

Personal: 202, 207, 212, 310.

Insatsnr:04/16

__


Torsdag 2016-02-18, 10:24, Trafikolycka, Väg 222 vid Hovnoret, Fågelbrolandet.

Personbil och lastbil. Lättare personskador.

Personal: 204, 205, 208, 212.

Insatsnr: 03/16

__


Måndag 2016-02-01, 17:33, Soteld, Furubacken, Stavsnäs.

Sotning och kontroll av rökkanal.

Personal: 206, 207, 208, 209, 212.

Insatsnr: 02/16

__


Lördag 2016-01-23, 21:28,  SALSA-larm, Djurö.

Personal: 201, 202, 206, 207, 212, 310.

Insatsnr: 01/16

__

© Djurö Räddningsvärn