Insatser 2018

Fredag 2018-11-30, 08:36, Brand ute, Stavsnäsvägen, Strömma

Motbud på väg fram.

Personal: 204, 206, 310.

Insatsnr: 50/18

__


Lördag 2018-11-03, 16:07, Villabrand, Djurö Gårdsväg , Djurö.

Trädgårdseldning.

Personal: 202, 204, 206, 208, 209, 212.

Insatsnr: 49/18

__

 

Lördag 2018-10-27, 17:18, Markbrand, Iskällarvägen , Fågelbro.

Trädgårdseldning.

Personal: 208, 209, 212, 214, 310.

Insatsnr: 48/18

__

 

Lördag 2018-10-27, 01:17, Sjukvårdslarm, Stavsnäs.

Personal: 202, 207, 208, 212, 310.

Insatsnr: 47/18

__

 

Fredag 2018-10-26, 15:00, Villabrand, Bivägen, Stavsnäs.

Brand på vinden. Enhetser från Djurö, Värmdö, Nacka och Johannes arbetade på platsen.

Personal: 204, 207, 212.

Insatsnr: 46/18

__

 

Lördag 2018-09-29, 20:00, Brand i fritidshus, Abborkroksvägen, Vindö.

Eftersläckning.

Personal: 206, 208.

Insatsnr: 45/18

__

 

Lördag 2018-09-29, 14:44, Sjukvårdslarm, Djurö.

Personal: 204, 208, 209, 212, 310.

Insatsnr: 44/18

__

 

Lördag 2018-09-29, 06:29, Brand i fritidshus, Abborkroksvägen, Vindö.

Övertänt vid framkomst.

Personal: 204, 208, 209, 212, 214, 310.

Insatsnr: 43/18

__

 

Lördag 2018-09-22, 09:27, SALSA-larm, Djurö.

Personal: 201, 207, 208, 209, 211, 212.

Insatsnr: 42/18

__

 

Måndag 2018-09-10, 13:14, Markbrand, Bystigen, Djurö.

Ca 250 kvm.

Personal: 202, 204, 212.

Insatsnr: 41/18

__

 

Torsdag 2018-08-23, 17:33, Markbrand, Hemmesta Vägskäl, Värmdö.

Förstärkning till Värmdö

Personal: 209, 212.

Insatsnr: 40/18

__

 

Fredag 2018-08-10, 07:07, Brand i fordon, Väg 222 vid Skolvägen, Stavsnäs.

Brand i lastbil. Övertänd vid framkomst. Totalskada. Brandspridning hindrad i terrängen.

Personal: 201, 206, 207, 208, 209, 212, 310.

Insatsnr: 39/18

__

 

Fredag 2018-08-03, 15:33, Drunkning, Stora Sandholmen, Djurö.

Motbud på väg fram Personen välhållen.

Personal: 207, 208.

Insatsnr: 38/18

__

 

Torsdag 2018-08-02, 15:12, Lägenhetsbrand, Stavsnäs Gärde, Stavsnäs.

Brand i köksfläkt. En person skadad.

Personal: 201.

Insatsnr: 37/18

__

 

Torsdag 2018-07-26, 14:30, Markbrand, Återvinningsanäggningen, Fågelbro.

Ca 2 kvm. Brand i byggsopor.

Personal: 207, 208, 209.

Insatsnr: 36/18

__

 

Onsdag 2018-07-25, 13:30, Trafikolycka, Väg 222 vid Barnvik. Fågelbrolandet.

Singelolycka. Bil i träd. En person förd i ambulanshelikopter till sjukhus..

Personal: 201, 207, 208, 209, 212.

Insatsnr: 35/18

__

 

Tisdag 2018-07-24, 13:27, Skogsbrand, Elgars väg, Stavsnäs.

Ca 500 kvm. Enheter från Djurö, Värmdö, Nacka och Kustbevkaningen på plats.

Personal: 201, 204, 208, 209, 212.

Insatsnr: 34/18

__

 

Onsdag 2018-07-18, 23:46, Skogsbrand, Lillsved, Värmdölandet.

Ca 800 kvm. Enheter från Djurö, Värmdö, Nacka och Johannes på plats.

Personal: 204, 206, 207, 208, 209, 212, 214.

Insatsnr: 33/18

__

 

Söndag 2018-07-15, 22:55, Brand i byggnad, Fågelbrostigen, Fågelbro.

Motbud på väg fram.

Personal: 202, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 214.

Insatsnr: 32/18

__

 

Söndag 2018-07-15, 01:49, Automatlarm, Djurönäsets Kursgård, Djurö.

Ej brand

Personal: 206, 208, 214.

Insatsnr: 31/18

__

 

Fredag 2018-07-13, 18:45, Båtbrand, Roderskölds väg, Didriksdal.

Övertänd vid framkomst. Totalskada. Samverkan med KBV.

Personal: 204, 207, 208, 209, 214.

Insatsnr: 30/18

__

 

Lördag 2018-07-07, 11:33, Trafikolycka, Väg 686 vid Djurönäset.

Kollision mellan två bilar. En person till sjukhus.

Personal: 202, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 214.

Insatsnr: 29/18

__

 

Lördag 2018-06-30, 11:58, Trafikolycka, Väg 222 vid Strömma.

Frontalkollision mellan buss och personbil. 2 personer till sjukhus.

Personal: 201, 204, 208, 212, 214.

Insatsnr: 28/18

__

 

Onsdag 2018-06-27, 13:02, Trafikolycka, Väg 222 vid Didriksdal.

Frontalkollision mellan två fordon. Tre personer till sjukhus.

Personal: 202, 207.

Insatsnr: 27/18

__

 

Söndag 2018-06-24, 11:57, Trafikolycka, Överbyvägen, Hummelmora.

Singelolycka. Bil i träd. Inga personskador.

Personal: 204, 208, 212, 214.

Insatsnr: 26/18

__

 

Söndag 2018-06-17, 12:01, Automatlarm, Djuröhemmet, Djurö.

Ej brand

Personal: 204, 206,208, 212.

Insatsnr: 25/18

__

 

Söndag 2018-06-10, 06:20, Brand i byggnad, Bergsryggen, Skeppsdalsström.

Brand i uthus och vegetation. Övertänt vid framkomst.

Personal: 202, 204, 206, 208, 209, 212, 214.

Insatsnr: 24/18

__

 

Torsdag 2018-06-07, 08:51, Markbrand, Eriksbergsvägen, Djurö.

Ca 200 kvm. Släckt med vatten från KBV:s 414

Personal: 202, 206.

Insatsnr: 23/18

__

 

Tisdag 2018-06-05, 09:40, Röklukt i villa, Lilluddsvägen, Tavastboda.

Mindre brand i köksfläkt. Släckt vid framkomst. Kontroll

Personal: 206, 212.

Insatsnr: 22/18

__

 

Lördag 2018-06-02, 14:38, Hissnödläge, Stavsnäs Gärde, Stavsnäs.

Sammanlagt sex personer med gods hjälptes ur hissen.

Personal: 206, 208, 209, 212, 214.

Insatsnr: 21/18

__

 

Torsdag 2018-05-30, 16:56, Trafikolycka, Väg 222 vid Fågelbro, Strömma.

Tre personbilar som kolliderat. Ca sju personer skadade förda till sjukhus i ambulans och ambulanshelikopter.

Personal: 201, 202, 204, 208, 209,212.

Insatsnr: 20/18

__

 

Lördag 2018-05-26, 23:03, Markbrand, Kvarnsjövägen, Stavsnäs.

Ca 20 kvm. Släckt med vatten från släckbil

Personal: 204, 206, 208, 310.

Insatsnr: 19/18

__

 

Torsdag 2018-05-24, 14:26, Markbrand, Norra Mörtö, Nämdö.

Tillsammans med enheter från Nämdö, Värmdö och KBV.

Personal: 212.

Insatsnr: 18/18

__

 

Lördag 2018-05-19, 14:30, Markbrand, Lillsved, Värmdö.

Motbud på väg fram.

Personal: 204, 208, 212, 214.

Insatsnr: 17/18

__

 

Lördag 2018-05-19, 11:54, Fastklämd person, Gammelbodavägen,Stavsnäs.

En person förd till sjukhus med helikopter.

Personal: 204, 208, 209, 212, 214.

Insatsnr: 16/18

__

 

Lördag 2018-05-12, 22:30, Brand i uthus, Sollenkrokavägen, Djurö.

Fullt utvecklad brand vid framkomst. Totalskada.

Personal: 202, 206, 208, 209, 212, 214.

Insatsnr: 15/18

__

 

Söndag 2018-05-06, 21:05, Villabrand, Skärgårdsvägen, Värmdö

Fullt utvecklad brand vid framkomst. Totalskada. Enheter från Djurö, Värmdö, Johannes och Nacka brandstationer arbetade på platsen.

Personal: 207, 208, 209.

Insatsnr: 14/18

__

 

Måndag 2018-04-23, 10:16, Markbrand, Högmalmsvägen, Djurö

Trädgårdseldning.Kontroll.

Personal: 208, 310.

Insatsnr: 13/18

__

 

Lördag 2018-04-07, 18:58, Djurlivräddning, Västergårdvägen, Fågelbro

Motbud på väg fram.

Personal: 206, 208, 209,212.

Insatsnr: 12/18

__

 

Måndag 2018-04-02, 04:54, Containerbrand, Stavsnäsvägen vid Fågelbro

Brand i tre återvinningscontainrar.

Personal: 206, 208, 209.

Insatsnr: 11/18

__

 

Måndag 2018-02-28, 04:33, SALSA-larm, Hässelmara.

Personal: 207, 212, 310.

Insatsnr: 10/18

__

 

Lördag 2018-02-24, 02:58, Automatlarm, Djurönäsets kursgård, Djurö.

Ej brand

Personal: 208, 209, 310.

Insatsnr: 09/18

__

 

Fredag 2018-02-23, 23:32, Automatlarm, Djurönäsets kursgård, Djurö.

Ej brand

Personal: 208, 209, 310.

Insatsnr: 08/18

__

 

Tisdag 2018-02-20, 23:07, Bilbrand, Stavsnäs Vinterhamn.

Personbil överttänd vid framkomst

Personal: 204, 206, 207, 208, 212, 310.

Insatsnr: 07/18

__

 

Torsdag 2018-02-08, 10:11, Trafikolycka, Väg 686, Skaft.

Singelolycka. Inga personskador

Personal: 202, 206, 212.

Insatsnr: 06/18

__

 

Lördag 2018-02-03, 10:11, Trafikolycka, Väg 222, Hässelmara.

Singelolycka. En person förd till sjukhus med ambulanshelikopter.

Personal: 206, 208, 212.

Insatsnr: 05/18

__

 

Torsdag 2018-02-01, 16:30, Automatlarm, Djurönäsets kursgård, Djurö.

Rökutveckling från bastu beroende på feldosering av eteriska oljor.

Personal: 206, 208, 212, 310.

Insatsnr: 04/18

__

 

Torsdag 2018-01-25, 23:12, Automatlarm, Djurönäsets kursgård, Djurö.

Ej brand.

Personal: 208, 212, 310.

Insatsnr: 03/18

__

 

Tisdag 2018-01-16, 04:32, Hinder på väg, Väg 222, Barnvik.

Mindre träd på vägen

Personal: 206, 310.

Insatsnr: 02/18

__

 

Torsdag 2018-01-04, 15:19, Automatlarm, Djurönäsets kursgård, Djurö.

Ej brand.

Personal: 208, 212.

Insatsnr: 01/18

__

© Djurö Räddningsvärn