Insatser 2020

Fredag 2020-03-20, 05:59, Sjukvårdslarm, Djurö.

SALSA.

Personal: 212, 310.

Insatsnr: 09

09/20

__


Tisdag 2020-03-10, 17:32, Brand i byggnad, Hässelmara Gårdsväg, Fågelbrolandet.

Eldning av byggsopor. Ingen åtgärd.

Personal: 202, 204, 206, 212, 310.

Insatsnr: 08/20

__


Lördag 2020-03-07, 00:26, Trafikolycka, Överbyvägen, Överby.

Singelolycka. Inga personskador.

Personal: 204, 208, 212.

Insatsnr: 07/20

__


Söndag 2020-02-16, 12:35, Hinder på väg, Eriksbergsvägen, Djurö.

Träd som fallit över vägen.

Personal: 204, 206, 207, 208, 209, 212.

Insatsnr: 06/20

__


Torsdag 2020-01-25, 12:35, Brand i byggnad, Lövdalsvägen, Sollenkroka.

Vid framkomst konstaterades det vara en större eldning av skogsavfall.

Personal: 204, 212.

Insatsnr: 05/20

__


Torsdag 2020-01-17, 14:00, Automatlarm, Djurönäsets kursgård, Djurö.

Ej brand.

Personal: 204, 212.

Insatsnr: 04/20

__


Fredag 2020-01-10, 17:54, Brand i villa, Granbergsvägen,  Djurö.

Brand i mindre villa.

Personal: 204, 206, 207, 208, 209, 212, 310.

Insatsnr: 03/20

__


Onsdag 2020-01-08, 16:10, Trafikolycka, Sollenkrokavägen, Vindö.

Singelolycka. En person förd till sjukhus.

Personal: 202, 204, 209, 212.

Insatsnr: 02/20

__


Torsdag 2020-01-02, 13:27, Automatlarm, Djuröhemmet, Sollenkrokavägen, Djurö.

Ej brand.

Personal: 208, 212.

Insatsnr: 01/20

__


 


© Djurö Räddningsvärn