Om

Djurö Räddningsvärn är en avdelning i Storstockholms Brandförsvar, öster om Stockholm.


Vårt ansvarsområde sträcker sig från Strömma kanal till Vindö, dvs Fågelbrolandet, Stavsnäs, Djurö och Vindö. Vi åker även på larm på närliggande öar och larmas som förstärkning till andra stationers ansvarsområden.


Djurö larmas ut i genomsnitt 50 gånger per år. De vanligaste larmorsakerna är automatlarm, trafikolyckor och bränder. Inom vårt område har vi tre personintensiva objekt  Fågelbro Golf & Country Club,  Djurönäsets kursgård och Djuröhemmet (servicehus).


Vi larmas ut via personsökare av StorStockholms Räddningscentral (SSRC), som även sköter vårt radiosamband. Sedan januari 2007 åker vi även på SALSA-larm, dvs bevittnade hjärtstopp.

Brandstationen på Djurö ligger samlokaliserad med bl a Kustbevakningen på Djuröbasen. Räddningsvärnet flyttade in i nyrenoverade lokaler 2015. 


Att vara medlem i ett räddningsvärn innebär att man frivilligt på sin fritid och i vissa fall på arbetstid åker på larm när personsökaren larmar. Vi är 12 man på Djurö som ställt upp på detta för att göra en insats för hembygden. Man har ingen skyldighet att åka på larm eftersom det hela är på frivillig basis, men vi brukar i medeltal vara ca 5 man som kommer vid larm. Vi får ekonomisk ersättning varje gång vi larmas ut och när vi övar. Vi övar en gång i månaden och har en lite mer avancerad övning varje kvartal tillsammans med heltidsstyrkan i Gustavsberg.


© Djurö Räddningsvärn